Galleri - Arborering och Trädfällning

Stoffes

Trädfällning Johannishus
Sektionsfällning Johannishus
Trädfällning Ronneby
Sektionsfällning Johannishus

Sektionsfällning Johannishus

Kunden  har här lagt ett nytt tak och sen kommit till insikt om riskerna med så pass stora träd nära inpå. Inte bara pga av risken för nerfallande grenar o träddelar, utan även den enorma mängd barr som produceras. På detta objektet nyttjade vi en 23m hög terränggående skylift och sektionsfälde träden,  säkert och kontrollerat fick vi ner träden bit för bit.Röjning Konga

En plantering som blivit eftersatt.  Lövuppslaget var så tätt att den planterade granen inte hade en chans.

Efter lite planerande och en genomgång med röjsågen så hade granens förutsättningar förbättrats avsevärt.

Trädfällning Lyckeby
Trädfällning Lyckeby
Trädfällning Lyckeby

Trädfällning Lyckeby


Här har kunden en pil som står alldeles vid vägen. Rotsystemet på pilen har gått ner i avloppstrummor och orsakar översvämmning hos både kund och grannar. Vid närmre besiktning konstaterades även att det var allvarlig röta i stammen. Nertagningen gick snabbt och smidigt, stammen kapades upp i lagom trissor då kund ville ha den som ved.

Trädfällning Kristianstad


Kunden hade stora popplar som stod illa till. Han skulle renovera och ville börja med att få bort träden. Popplarna mätte 182cm i diameter vid brösthöjd och inte nog med att de var grova och stod farligt till, de var även ruttna innuti och på såvis var det inte mycket frisk ved att jobba med vid fällning.

Arborist Karlskrona
Arborist Karlskrona
Arborist Karlskrona
Arborist Karlskrona
Arborist Karlskrona
Arborist Karlskrona

Sektionsfällning Lyckeby


Här hade kund ett stort tullpanträd som vuxit över en byggnad. De önskade att ha kvar trädet då det är så pass ovanligt i trädgårdarna omkring, men det behövdes beskäras. Den delen som gick över byggnad skars bort till stor del och det lämnades ett par savdragare för att kunna hålla en bra form på trädet då det var tre stammar som utgjorde kronan. Det var för oss på Stoffes en ny erfarenhet att skära ett tullpanträd då de inte tillhör vanligheten hos kund. Resultatet blev                bra och vi lämnade ännu en nöjd kund efter avslutat jobb.

Arborist Karlskrona

Trädfällning Emmaboda

Kunden på detta objektet hade en hel del stora träd som stod väldigt olämpligt till. Det var alar, aspar, björkar och en del gran inpå byggnaderna. Stoffes var där och avlägsnade objekten på ett säkert sätt, virket såldes sedan och kunden kunde på så vis få ett proffsigt jobb till ett lågt pris då virkesvärdet betalade nästa hela jobbet.


Trädfällning Emmaboda
Trädfällning Emmaboda
Trädfällning Emmaboda
Trädfällning Emmaboda
Arborist Malmö
Arborist Malmö
Arborist Malmö

Hammling Malmö

Kunden hade en stor ask som han önskade att få hamlad. Asken stod på baksidan av kunden hus och gränsade in till grannarna med sitt grenverk. Det fanns även en nyanlaggd rabatt under med en del växter. Jobbet utfördes utan några som hellst problem och vi lämnade en snygg och städad arbetsplats.

Arborist Malmö
Trädfällning Tingsryd
Trädfällning Tingsryd

Trädfällning Jät

Kunden hade en 100årig gran som stod nära garage och hus. Granen mätte 120cm i diameter och var ca 27m hög. Stoffes var där och fällde granen samt skar upp den i lagom vedbitar så kund kunde ta hand om det och fylla vedboden.

Arborist Karlskrona
Arborist Karlskrona
Arborist Karlskrona
Arborist Karlskrona

Arborering Sturkö

Kunden hade flertalet träd som stod  olämpligt vid ledning/väg/byggnader. De ville inte avlägsna dem helt utan få dem att passa in i miljön med hamlade träd. Det var lönn och ask så det fanns möjlighet att skära av dem för att få samma utseende som träden som fanns runt om.


Arborist Karlshamn

Arborist Karlshamn

En stor ek som blivit träffad av blixten för många år sedan. Det var dags att avlägsna den då den börjat dö och bli farlig för sin omgivning. Det var trångt med plats (ca3x2m) så det var inte mycket rum för ris och ved än mindre att jobba på. Att sedan stammen var ful av sprickor och håligheter gjorde inte jobbet lättare. Arbetat gick bra utan missöden och vi lämnade en snygg arbetsplats och nöjda kunder. 

Arborist Karlshamn
Arborist Karlshamn
Arborist Karlshamn
Arborist Karlshamn
Arborist Karlshamn
Arborist Karlshamn
Arborist Karlshamn
Arborist Karlshamn
Arborist Näsum
Arborist Näsum
Arborist Näsum

Sektionsfällning Näsum

En ståtlig alm sjöng på sista versen. Almen sträckte sin stora krona långt in över fruktodlingar, väg, ledningar och in mot bostadshuset. Vi valde här att ta till en kranbil som hjälp, på så sätt kunde vi flytta och lägga ner ris och ved på anvisad plats. Vi sparade även vårt mannskap många svettiga timmar då de slapp flytta runt ris och styra ner det från kronan. 


Arborist Näsum
Arborist förbereder klättring.
Arborist Christopher tar sig upp för stammen.
Arborist i action - Stor död Alm
Fällning av högstubben.
Trädfällning - Riktskär på högstubbe.
Stor stubbe kvar, stubbfräsning??

Sektionsfällning Kalmar

En stor alm som gått ut och stått som en stor dödsfälla då det rasat grova grenar från den. Det gick inte fälla den hel pga platsbrist så arborist Stoffe fick på säkraste möjliga sätt ta sig upp i det förädiska trädet för att reducera det så pass i storlek så det fick plats på marken under. Almen mätta ca 200cm i diameter vid brösthöjd och hade håligheter i stammen pga röta och svampar som angripit den döda stammen.

Sektionsfällning Sölvesborg

Kund hade en bok som blivit inbyggd i uthusen. Trädets ena del lutade in mot grannen och över hans uthus och den andra delen av trädet var över kundens uthus. Taket hade även vuxit in i stammen på trädet då de stått där länge. Trädet var i dålig form och hade flertalet döda grenar, sprickor i stammen samt röta där det suttit stora grenar som skurits av eller på annat sätt avlägsnats. Stoffes var där och säkrade upp omgivningen genom att på ett säket och kontrollerat vis avlägsna träden.

Arborist utrustning.
Trädfällning Sölvesborg - Klättring.
Arborist Christopher tar sig upp för stammen.
Arboristen har avlägsnat stor del av grenverket.
Första toppen nere.
Arboristen kollar utsikten över Sölvesborg skärgård.
Inte många grenar kvar nu.
Mörkret lägger sig i Sölvesborg och arboristen får bryta för dagen.
Första delen nere - one more to go.
Arborist i action Sölvesborg - Inbyggd bok.
Arborist i topp.
Högt!!
Sölvesborg lite träd fattigare.
Trädfällning Sölvesborg

Trädfällning Sölvesborg

Ett antal träd om lutade över kunds hus i sölvesborg. Istället för att klättra träden och sektionsfälla som vi brukar göra så använde vi oss av en kranbil och lyfte ut träden. Vi kunde lyfta träden hela och på så sätt sparade vi både tid och svett samt kunde placera träden där kund önskade dem direkt.

Arborist Kristianstad

Copyright © All Rights Reserved